Zwangerschapshypertensie/(Pre-)eclampsie/HELLP-syndroom

ICPC-2: W81; ICD-10: O14

Toke de Keyser

Begripsomschrijving

Hypertensie in de zwangerschap wordt gedefinieerd als een systolische bloeddruk van ≤ 140 mmHg (Korotkoff 1) en/of diastolische bloeddruk van ≤ 90 mmHg (Korotkoff 5) bij twee opeenvolgende bloeddrukmetingen met een minimaal interval van vier uur tussen de twee metingen. Hypertensie in de zwangerschap wordt als volgt ingedeeld:

■ zwangerschapshypertensie: hypertensie die ontstaat na 20 weken zwangerschapsduur bij een voorheen normotensieve vrouw

■ pre-existente (c.q. chronische) hypertensie: hypertensie die gediagnosticeerd is voorafgaand aan de zwangerschap of voor 20 weken zwangerschapsduur. Uitzondering is molazwangerschap, waarbij het beeld vroeg in de zwangerschap kan ontstaan

■ pre-eclampsie: zwangerschapshypertensie

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?