Zweettest

Doel

De zweettest, waarbij de concentratie van chloride en eventueel natrium in zweet wordt gemeten, wordt gebruikt bij de diagnose van cystische fibrose (CF, taaislijmziekte).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Bij de klassieke zweettest volgens Gibson en Cooke wordt de transpiratie plaatselijk (bij voorkeur op de onderarm) gestimuleerd door iontoforese met behulp van elektroden die met pilocarpine zijn bevochtigd. Na stimulatie werd een elektrolytvrij gaas of filtreerpapier aangebracht en omwikkeld/afgedekt met plastic, waarna gedurende 30 minuten zweet wordt opgevangen. In het zweet wordt vervolgens de chlorideconcentratie (Cl-) en eventueel de natriumconcentratie (Na+)

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?