Privacy

Klinischediagnostiek.nl is onderdeel van Prelum Medische media en nascholing (hierna: "Klinischediagnostiek.nl"). Voor Klinischediagnostiek.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Klinischediagnostiek.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening kan Klinischediagnostiek.nl gegevens vastleggen in een bestand. Klinischediagnostiek.nl gebruikt deze gegevens om gebruikers op de hoogte te houden van haar diensten en activiteiten. De persoonsgegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden.

Beveiliging

Klinischediagnostiek.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens.

Bezoekersgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Klinischediagnostiek.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen.

Gebruik van Cookies

Klinischediagnostiek.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Klinischediagnostiek.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Cookie-instellingen wijzigen

Wijzigingen

Klinischediagnostiek.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.