Activated partial-thromboplastin time (APTT)

Doel

Onderzoek van de intrinsieke en gemeenschappelijke routes van het stollingssysteem.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Bij andere indicaties dan controle van heparinetherapie aangevuld met klinische gegevens en (familie)stollingsanamnese, vooral op het gebied van bloedingsneiging.

Beschrijving methoden

De activated partial-thromboplastin time (aPTT, vroeger ook wel cefalinetijd genoemd) wordt gemeten met een stollingsmethode. Citraatplasma wordt gemengd met een reagens, waarin fosfolipiden en een activator van de intrinsieke route zoals ellaginezuur, silica of kaoline aanwezig zijn. Het mengsel wordt geïncubeerd, waarbij activering van het eerste gedeelte van de intrinsieke stolroute

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?