Ammonium

Doel

Vaststellen of de verwerking van ammonium in het lichaam gestoord is.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden1

Er zijn verschillende methoden voor de bepaling van ammonium, waarvan de twee meest gebruikte kort worden toegelicht:

1 enzymatische methode, waarbij glutamaatdehydrogenase de reductieve aminering van α-ketoglutaraat naar glutamaat katalyseert in aanwezigheid van ammonium en NADPH. Afname van NADPH wordt spectrofotometrisch bepaald en is evenredig met de ammoniumconcentratie en

2 reflectormetrische striptestmethode, waarbij het bloed monster middels contact met een carbonaatbuffer alkalisch wordt. Hierbij gaat het ammoniumion in gasvorm en geeft vervolgens met

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?