Antistoffen tegen intrinsic factor

Doel

Diagnostiek bij verdenking op pernicieuze anemie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht en klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Intrinsic factor is een 50-KDa-glycoproteïne dat wordt uitgescheiden door maag-pariëtale cellen en is noodzakelijk voor de opname van vitamine B12.1,2 Antistoffen tegen intrinsic factor worden bepaald door middel een van enzymimmunoassay (EIA) of een radio-immunoassay (RIA). De EIA heeft grotendeels het gebruik van de RIA vervangen.1

In de EIA wordt gebruikgemaakt van een vaste drager gecoat met intrinsic factor. Antistoffen tegen intrinsic factor uit patiëntserum zullen hieraan binden. Dit complex wordt geïncubeerd met humaan serum,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?