Haematemesis

ICPC-2: D14; ICD-10: K92.0

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Bloedbraken (van helderrood tot donkerbruin).

Epidemiologische gegevens

De jaarlijkse incidentie van ziekenhuisopnamen ten gevolge van een hoge gastro-intestinale bloeding bedraagt in Nederland minimaal 48-62 patiënten per 100 000 inwoners, betrekkelijk laag in vergelijking met andere landen. In het bijzonder leeftijd is een belangrijke risicofactor, met een relatief risico van 6 bij de 75-plussers ten opzichte van jongeren.

De sterfte bij patiënten met een niet-varicesbloeding in de hoge tractus digestivus bedraagt 2-11%, wat over de jaren heen gelijk is gebleven, in weerwil van toenemende beschikbaarheid van endoscopische interventie en intestinoprotectieve medicatie.

Peptische ulcera zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?