Melaena

ICPC-2: D15; ICD-10: K92.1

Begripsomschrijving

Melaena is zwarte, karakteristiek weeïg stinkende, teerachtige ontlasting als gevolg van bijmenging met een aanzienlijke hoeveelheid bloed.

Pathofysiologie

Melaena wijst meestal op een bloeding proximaal van de flexura lienalis coli.1 Het bloed is dan al zeker 14 uur aanwezig in de tractus digestivus.2 Bij langzame passage (ouderen) kan melaena ook berusten op een bloeding uit de rechterhelft van het colon. De vorming van melaena hangt ook af van de bloedingssnelheid, de bloedhoeveelheid en de passagetijd door de darm, zodat een ernstige hoge tractus-digestivusbloeding zich soms ook met (helder)rood bloedverlies per anum (zonder melaena) kan presenteren. Rood bloed in de ontlasting is meestal afkomstig uit het colon, maar kan bij snelle passage ook vanuit de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?