Incontinentie voor urine

ICPC-2: U04; ICD-10: R32

Prof. dr. Gommert van Koeveringe

Begripsomschrijving

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine.

De volgende vormen van incontinentie worden onderscheiden:

■ stressincontinentie: verlies van urine tijdens (door) fysieke inspanning die gepaard gaat met (abrupte) intra-abdominale drukstijging (hoesten, niezen, lachen, houdingsveranderingen)

■ urge-incontinentie: de klacht van ongewild verlies van urine samengaand met of direct voorafgegaan door sterke mictiedrang (urgency)

■ gemengde incontinentie: een combinatie van stress- en urge-incontinentie, vastgesteld op basis van klachten en anamnese

■ overloopincontinentie: verlies van urine door een overrekte, overvulde blaas. De incontinentie is hier een uiting van een ontledigingsprobleem

■ totale

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?