Lactaatdehydrogenase (LD)

Doel

Bepaling van de activiteit van lactaatdehydrogenase (LD) in bloedplasma of serum.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Analysemethoden

LD is het enzym dat de reversibele oxidatie katalyseert van lactaat naar pyruvaat. Tegenwoordig wordt meestal de IFCC-methode gebruikt, die de omzetting van lactaat naar pyruvaat gebruikt en een meettemperatuur van 37 °C.1,2

Belasting voor de patiënt

Venapunctie.

Voorbereiding patiënt

Geen specifieke voorbereiding; afname kan op elk tijdstip van de dag plaatsvinden.

Materiaalafname/fixatie

Afname van bloed middels venapunctie. In verband met hoge LD-activiteit in de erytrocyt en trombocyt ten opzichte van serum of plasma, verdient

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?