Lymfocytensubtypering

Doel

Bepalen van relatieve en absolute aantallen van de verschillende lymfocytenpopulaties in perifeer bloed en beenmerg.

Benodigde klinische informatie

Op het aanvraagformulier dient de standaardinformatie (identificatie, geboortedatum, geslacht) te zijn ingevuld. Daarnaast is vermelding van de klinische verdenking essentieel.

Beschrijving methoden

Voor de lymfocytensubtypering wordt de volbloedmethode gebruikt. Hiervoor gaat de voorkeur uit naar de zogenaamde ‘single platform’-methode, waarbij op basis van een vaste hoeveelheid toegevoegde bolletjes per volume-eenheid, eenvoudig de absolute aantallen lymfocyten kunnen worden berekend. Voor de lymfocytensubtypering wordt een kleine hoeveelheid onbewerkt bloed of beenmerg in buisjes gepipetteerd. Aan elk

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord