Malaria

ICPC-2: A73; ICD-10: B54

Dr. Benjamin Jelle Visser, prof. Willem Joost Wiersinga

Begripsomschrijving

Malaria is een protozoaire infectie. De symptomen van malaria zijn aspecifiek. Malaria kan ernstig verlopen, met een potentieel fatale afloop. Malaria wordt veroorzaakt door protozoën van het geslacht Plasmodium. Vijf Plasmodium species kunnen bij de mens malaria veroorzaken: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae en P. knowlesi.

P. falciparum malaria komt voor in de tropen en subtropen en wordt in Nederland van oudsher ‘malaria tropica’ genoemd (tabel). Dit is de vorm van malaria met de hoogste morbiditeit en mortaliteit. De verschillende species veroorzaken verschillende koortspatronen, waaraan ze hun klassieke naam ontlenen. Dit heeft echter weinig klinische relevantie in Nederland,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?