Koorts bij terugkeer uit de tropen

ICPC-2: A03; ICD-10: R50

Dr. Benjamin Jelle Visser, prof. Willem Joost Wiersinga

Begripsomschrijving

Koorts is een stijging van de lichaamstemperatuur boven de 38 °C. In deze probleemstelling wordt uitgegaan van een tropische ziekte als mogelijke oorzaak van de koorts. Wanneer diarree op de voorgrond staat, wordt verwezen naar de probleemstelling ‘Diarree bij terugkeer uit de tropen’. Voor malaria wordt verwezen naar de probleemstelling ‘Malaria’.

Epidemiologische gegevens

Koorts als reden voor een bezoek aan een polikliniek voor tropische geneeskunde komt voor bij 15% van de patiënten.

De meest voorkomende oorzaken van koorts (door tropische ziekte) bij terugkeer uit de tropen zijn: malaria, dengue, mononucleosis (door EBV of CMV), rickettsiosen, buiktyfus, amoebiasis en

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?