Mean corpuscular volume (MCV)

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)Red cell distribution width (RDW)

Doel

Het bepalen van de karakteristieken van de erytrocytenpopulatie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. naam, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Gemiddeld volume van de erytrocyten (mean corpuscular volume; MCV) wordt automatisch gegenereerd door de huidige generatie celtellers. Door de som van de grootte van alle gemeten erytrocyten te delen door het getelde aantal erytrocyten wordt het MCV verkregen. De eenheid is femtoliter (1 fl =10-15 l).

Gemiddelde hemoglobinemassa van de erytrocyten (mean corpuscular hemoglobin; MCH) wordt berekend door de hemoglobineconcentratie te delen door het aantal getelde erytrocyten. De eenheid is femtomol (1 fmol =10-15

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?