Meningitis

ICPC-2: N71; ICD-10: G00;G01;G02;G03

Begripsomschrijving

Meningitis is een ontsteking van de meningen/hersenvliezen. Het klassieke klinisch beeld wordt gekenmerkt door meningeale prikkelingsverschijnselen: nekstijfheid, opisthotonus, teken van Brudzinski en teken van Kernig. Daarnaast treden algemene ziekteverschijnselen als koorts, hoofdpijn, misselijkheid, braken en fotofobie op, al of niet in combinatie met verwardheid en daling van het bewustzijn. Bij jonge kinderen en bejaarden kan meningitis zich aspecifiek manifesteren.

Meningisme is het complex van ziekteverschijnselen berustend op meningeale prikkeling, doch zonder ontsteking van de meningen.

Deze tekst beperkt zich tot infectieuze meningitis.

Pathofysiologie

Meningitis ontstaat meestal door hematogene verspreiding van micro-organismen na kolonisatie van

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?