Methadonmetaboliet (EDDP)

Figuur 1 Ethylideen-1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidine – methadonmetaboliet.

Doel

Onderzoek op gebruik van methadon.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Bovendien dient in sommige gevallen schriftelijke toestemming verkregen te worden van de persoon in kwestie voor het controleren van de urine op drugs (o.a. bij controle werknemers op druggebruik).

Beschrijving methoden

Methadon wordt hoofdzakelijk in de lever gemetaboliseerd door N-demethylering (door het cytochroom P450 iso-enzym CYP3A4). De twee voornaamste metabolieten, 2-ethylideen-1,5-dimethyl-3,3-fenylpyrrolidine (EDDP) en 2-ethyl-5-methyl-3,3-difenylpyraline (EMDP), zijn biologisch inactief.

Voor de routinematige bepaling van EDDP in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?