Creatinine

Creatinineklaring, schatting van de creatinineklaring met de cockcroft-gaultformule, en schatting van de GFR met de MDRD-formule en CKD-EPI formule

Doel

Diagnose of vervolgen van renale insufficiëntie. Daarnaast kan creatinine in urine ook gebruikt worden ter controle van de 24 uursverzameling en om de concentratie van andere stoffen (eiwitten, medicatie) te corrigeren voor de verschillen in urineconcentratie (urineportie). Om de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) te kunnen schatten zonder gecompliceerd onderzoek, maakt men tegenwoordig met name gebruik van de MDRD-formule. De klaring kan worden geschat met de cockcroft-gaultformule.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Bij 24

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord