Ureum

Doel

Inzicht verkrijgen in de functie van de nieren door het gelijktijdig of afzonderlijk meten van ureum in serum(plasma) en urine en de berekening van de ureumklaring. Daarnaast hebben de metingen afzonderlijk of gecombineerd tot doel het vervolgen van (chronische) stoornissen van de nierfunctie alsook van het effect van de behandeling daarvan; in geval van nierdialyse, het regelen van de dialysedosis en het betrouwbaar schatten van eiwitinname.1,2

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumdiagnostiek (o.a. patiëntidentificatie, leeftijd, geslacht). Bij voorkeur ook enige informatie over voedingsgewoonten, met name het eiwitgebruik.

Beschrijving methoden

Een nauwkeurige bepaling van het ureumgehalte geschiedt met behulp van het enzym urease, dat ureum

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?