Migraine

ICPC-2: N89; ICD-10: G43

Begripsomschrijving

Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van heftige hoofdpijn, die verergert bij bewegen en gepaard gaat met misselijkheid, braken en/of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels zoals licht, geluid en geur. De hoofdpijn is bij circa twee derde van de patiënten unilateraal gelokaliseerd (meestal afwisselend links/rechts bij verschillende aanvallen), en soms bonzend van karakter. Bij volwassenen duurt een hoofdpijnaanval bij onbehandelde migraine 4-72 uur. De aanvalsfrequentie is wisselend, echter zelden hoger dan 6 maal per maand.

Bij ongeveer 15% van de patiënten treden aurasymptomen op: eenzijdige reversibele neurologische uitvals- en prikkelingsverschijnselen. Meestal betreft het visuele sensaties (sterretjes/flitsen, scotomen); minder frequent

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?