Moleculaire klonaliteitsdiagnostiek van lymfoproliferaties

Doel

Onderscheid maken tussen de aanwezigheid van (mono)klonale dan wel polyklonale populaties van B- of T-lymfocyten. In combinatie met histomorfologische, immunofenotypische en klinische gegevens draagt dit bij tot het vaststellen van het maligne (monoklonale) dan wel reactieve (polyklonale) karakter van de verdachte lymfoproliferatie en daarmee tot een betere diagnose.

Benodigde klinische informatie

Op het aanvraagformulier dient de standaardinformatie (identificatie, geboortedatum, geslacht) te zijn ingevuld. Daarnaast is vermelding van de klinische verdenking essentieel en is vermelding van cyto/histomorfologie en/of lymfocytensubtypering (inclusief relatieve omvang van de verdachte celpopulatie) zeer gewenst. Deze informatie kan ook separaat worden toegevoegd in de vorm van een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?