Multipele sclerose

ICPC-2: N86; ICD-10: G35

Prof. dr. Raymond Hupperts

Begripsomschrijving

Multipele sclerose (MS) is een ziekte van vooral de witte stof van het centrale zenuwstelsel. De ziekte wordt gekarakteriseerd door het optreden van verschillende symptomen in de tijd (visusdaling, dubbelzien, paresthesieën, evenwichtsstoornissen, mictiestoornissen, krachtsverlies). MS begint meestal met exacerbaties (subacuut beginnend en 6-8 weken durend) en remissies. Ook kan er langzaam progressief neurologische uitval optreden.

Epidemiologische gegevens

De geschatte incidentie in Nederland bedraagt zes per 100 000 inwoners per jaar. De aandoening komt ongeveer tweemaal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In 70% van de gevallen treden de eerste verschijnselen op tussen 20 en 40 jaar. Bij ongeveer 85% van de patiënten begint de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?