Polyneuropathie

ICPC-2: N94; ICD-10: G61;G62;G63

Begripsomschrijving

Een polyneuropathie is een symmetrische, veelal chronische aandoening van de perifere zenuwen, die wordt gekenmerkt door sensibele en/of motorische afwijkingen die in de regel distaal meer dan proximaal en aan de benen meer dan aan de armen aanwezig is.

Bij een polyneuropathie zijn per definitie meerdere zenuwen betrokken.

Een polyneuropathie kan verschillende verschijningsvormen hebben: zuiver sensorisch, zuiver motorisch, gemengd (meestal), autonoom. Soms kan een polyneuropathie asymmetrisch beginnen of blijven bestaan. Ook kan een polyneuropathie meer proximaal dan distaal gelokaliseerd zijn (denk aan polyradiculopathie), of aan de armen meer uitgesproken zijn dan aan de benen. Een polyneuropathie kan ook als mononeuropathie beginnen (of multipele

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?