Polyneuropathie

ICPC-2: N94; ICD-10: G61;G62;G63

Dr. Pim Klarenbeek, drs. Sam Thissen, drs. Tobien Schreuder

Begripsomschrijving

Een polyneuropathie is een meestal symmetrische en in de regel progressieve aandoening van de perifere zenuwen, die wordt gekenmerkt door sensibele en/of motorische afwijkingen die gewoonlijk distaal meer dan proximaal en aan de benen meer dan aan de armen aanwezig zijn. Bij een polyneuropathie zijn per definitie meerdere zenuwen betrokken.

Een polyneuropathie kan verschillende verschijningsvormen hebben: zuiver sensorisch, zuiver motorisch, gemengd (meestal), autonoom. Soms begint of blijft een polyneuropathie asymmetrisch. Ook kan een polyneuropathie meer proximaal dan distaal gelokaliseerd zijn (denk aan CIPD: chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie), of aan de armen meer uitgesproken zijn

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?