Hypothyreoïdie

ICPC-2: T86; ICD-10: E03

Dr. Rachel Schreurs, dr. Bas Havekes

Begripsomschrijving

Hypothyreoïdie ontstaat door een verminderde afgifte van schildklierhormoon. Bij primaire hypothyreoïdie is de oorzaak van de verminderde afgifte van schildklierhormoon in de schildklier zelf gelegen. Bij secundaire respectievelijk tertiaire hypothyreoïdie (< 1% van de gevallen) is de afgifte van schildklierhormoon verminderd door uitval van TSH op hypofysair respectievelijk van TRH op hypothalaam niveau. Er is sprake van subklinische hypothyreoïdie wanneer het TSH verhoogd is bij een normaal FT-4. Tijdens veroudering neemt de kans op een subklinische hypothyreoïdie toe, alhoewel dit bij afwezigheid van anti-TPO-antistoffen ook geduid zou kunnen worden als energiebesparend ouderdomsverschijnsel.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?