Hypothyreoïdie

ICPC-2: T86; ICD-10: E03

Begripsomschrijving

Hypothyreoïdie ontstaat door een verminderde afgifte van schildklierhormoon. Bij primaire hypothyreoïdie is de oorzaak van de verminderde afgifte van schildklierhormoon in de schildklier zelf gelegen. Bij secundaire respectievelijk tertiaire hypothyreoïdie is de afgifte van schildklierhormoon verminderd door uitval van TSH op hypofysair respectievelijk van TRH op hypothalaam niveau. Er is sprake van subklinische hypothyreoïdie wanneer TSH is verhoogd bij een normaal FT4,1,2 al dan niet gepaard gaande met symptomen. Tijdens veroudering neemt de kans op een subklinische hypothyreoïdie toe, welke dan – in afwezigheid van anti TPO antistoffen – mogelijk geduid kan worden als een energiesparend ouderdomsverschijnsel. Dit hoofdstuk handelt niet over de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord