Nefrotisch syndroom

ICPC-2: U88; ICD-10: N08

Prof. dr. Piet ter Wee

Begripsomschrijving

Nefrotisch syndroom is een symptomencomplex, dat wordt gekenmerkt door oedeem, proteïnurie, hypoalbuminemie en hyperlipidemie. Proteïnurie wordt in dit kader gedefinieerd als eiwituitscheiding in de urine van meer dan 3,5 gram per 24 uur (nefrotische proteïnurie).

Voor eiwituitscheiding in de urine van minder dan 3,5 gram per 24 uur wordt verwezen naar de probleemstelling Proteïnurie.

Epidemiologische gegevens

Het nefrotisch syndroom kan zowel op de kinderleeftijd als bij volwassenen optreden. Prevalentiecijfers zijn niet goed bekend. De incidentie is laag (minder dan 2 per 100 000 kinderen per jaar en rond de 3 per 100 000 volwassenen per jaar). Zowel bij kinderen als bij volwassenen komt het nefrotisch syndroom vaker voor bij de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?