Nefrotisch syndroom

ICPC-2: U88; ICD-10: N08

Begripsomschrijving

Nefrotisch syndroom is een symptomencomplex dat wordt gekenmerkt door oedeem, proteïnurie, hypoalbuminemie en hyperlipidemie. Proteïnurie wordt in dit kader gedefinieerd als eiwituitscheiding in de urine van meer dan 3,5 gram per 24 uur (nefrotische proteïnurie).

Voor eiwituitscheiding in de urine van minder dan 3,5 gram per 24 uur wordt verwezen naar Proteïnurie.

Pathofysiologie

Een nefrotisch syndroom berust op schade van de glomerulaire membraan met eiwitlekkage als gevolg. De oorzaak kan primair glomerulair bepaald of geassocieerd kan zijn met een ziekteproces waarbij de glomerulaire aandoening als complicatie optreedt. Dit kunnen metabole aandoeningen (diabetes mellitus en hypertensie) of ziektebeelden met ontstekingsprocessen (systeemziekten zoals

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?