Hematurie

ICPC-2: U06; ICD-10: R31

Begripsomschrijving

Hematurie wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van bloed in de urine. Het vermoeden van hematurie ontstaat wanneer de urine rood tot bruin gekleurd is (macroscopische hematurie). Deze tekst bespreekt het diagnostisch beleid bij aanwijzingen voor macroscopische hematurie en is ook van toepassing voor het diagnostisch beleid bij microscopische hematurie. Van microscopische hematurie is sprake wanneer in normaal gekleurde urine bij microscopisch onderzoek (bij een vergroting van 400 x) > 3 erytrocyten per gezichtsveld worden aangetroffen.

Pathofysiologie

Hematurie kan overal in de urinewegen ontstaan. Erytrocyten afkomstig uit het pyelum, de ureter en de lage urinewegen hebben merendeels hun normale vorm behouden en tonen bij microscopisch onderzoek een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?