Obstipatie

ICPC-2: D12; ICD-10: K59.0

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Obstipatie, ook wel constipatie, is een symptoom, geen ziekte-entiteit. Vanwege de grote variatie in het normale ontlastingspatroon, is de definitie van obstipatie weinig precies en, onder andere, tijd-, cultuur- en plaatsgebonden. Een bruikbare definitie in de eerste lijn is: een voor de betrokkene abnormaal veranderd (vertraagd) defecatiepatroon waarbij te weinig, te harde en/of te moeilijk produceerbare ontlasting wordt geloosd. In tweedelijns literatuur wordt meestal een kwantitatieve maat voor defecatiefrequentie toegevoegd, bijvoorbeeld minder dan eenmaal per twee dagen defecatie hebben. De onduidelijke definitie leidt tot begripsverwarring, niet in de laatste plaats bij de patiënt, en vereist dus nauwkeurig uitvragen van de clinicus

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?