Obstipatie

ICPC-2: D12; ICD-10: K59.0

Begripsomschrijving

Obstipatie is een symptoom, geen ziekte-entiteit. Vanwege de grote variatie in de normale uitdrijving van feces, is het moeilijk om aan te geven wat nu precies onder obstipatie wordt verstaan. Een bruikbare definitie is: een voor de betrokkene abnormaal veranderd defecatiepatroon waarbij te weinig, te harde en/of te moeilijk produceerbare ontlasting wordt geloosd.1

Een internationale werkgroep adviseert de volgende definitie (aan de hand van de zogenaamde Rome II-criteria) voor (functionele) obstipatie: de aanwezigheid van 2 of meer van de volgende symptomen gedurende ten minste 12 weken in de afgelopen 12 maanden:

  • noodzaak tot persen
  • harde feces
  • gevoel van incomplete lediging
  • gevoel van anorectale blokkade
  • noodzaak van toepassing van manuele

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?