Prikkelbaredarmsyndroom

ICPC-2: D93; ICD-10: K58

Begripsomschrijving

Het prikkelbaredarmsyndroom (irritable bowel syndrome) kan aan de hand van de zogenaamde ‘Rome-criteria’ gedefinieerd worden als de aanwezigheid gedurende ten minste 12 weken (hoeft niet opeenvolgend) tijdens de voorafgaande 12 maanden van buikpijn of een onaangenaam gevoel in de buik, dat niet verklaard kan worden door biochemische of structurele afwijkingen en waarbij ten minste 2 van de volgende 3 kenmerken aanwezig zijn:1

  • buikpijn vermindert door defecatie
  • verandering van de defecatiefrequentie
  • verandering van de consistentie van de feces

De volgende symptomen ondersteunen (cumulatief) de diagnose: abnormale defecatiefrequentie (> 3 x per dag of < 3 x per week), abnormale vorm van de feces (harde keutels, zacht of waterig), abnormale

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord