Prikkelbaredarmsyndroom

ICPC-2: D93; ICD-10: K58

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Functionele problematiek van de tractus digestivus wordt frequent gezien in de huisartsen- en specialistenpraktijk. Van de tot op heden 33 herkende functionele syndromen komt prikkelbaredarmsyndroom (irritable bowel syndrome) het meeste voor. Het is een diagnose die gesteld kan worden aan de hand van de zogenaamde ‘Rome-criteria’, gedefinieerd als de aanwezigheid gedurende ten minste twaalf weken (hoeft niet opeenvolgend) tijdens de voorafgaande twaalf maanden van buikpijn of een onaangenaam gevoel in de buik, dat niet verklaard kan worden door biochemische of structurele afwijkingen en waarbij ten minste twee van de volgende drie kenmerken aanwezig zijn:

■ buikpijn is gerelateerd aan de defecatie

■ verandering van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?