Chronisch inflammatoire darmziekte

ICPC-2: D94; ICD-10: K50;K51

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn de twee meest voorkomende aandoeningen die worden gerekend tot de idiopathische chronische inflammatoire darmziekten. Zij hebben overeenkomsten in de klinische en morfologische presentatie, waarbij sommige karakteristieken meer kunnen passen bij Crohn, zoals dunnedarmziekte, aanwezigheid van transmurale uitbreiding en perianale fisteling en andere meer bij colitis ulcerosa, bijvoorbeeld continue slijmvliesziekte vanaf de anus, inclusief rectum. Overlap in kliniek maakt – zeker in de eerste jaren na presentatie – het onderscheid tussen de twee in 10-20% van de gevallen lastig.

Epidemiologische gegevens

De incidentie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa wisselt wereldwijd en neemt toe.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?