Osteoporose

ICPC-2: L95; ICD-10: M80, M81, M82

Prof. dr. Willem Lems

Begripsomschrijving

Osteoporose is een aandoening van het skelet die wordt gekenmerkt door een lage botmineraaldichtheid en een verlies van de structuur van het bot met als gevolg een grotere breekbaarheid, oftewel een hoger fractuurrisico. De meest voorkomende osteoporotische fracturen zijn heup-, wervel- en polsfracturen.

Bij secundaire osteoporose is het een onderliggende aandoening die tot de osteoporose heeft geleid.

Osteoporotisch en normaal botweefsel.

Epidemiologische gegevens

Wervelfracturen zijn de meest frequente fracturen, ze kunnen optreden tijdens dagelijkse bezigheden zoals trap lopen of boodschappen tillen, zonder trauma. Twee derde van de wervelfracturen leidt niet tot heftige acute pijn (“asymptomatisch”). In een Nederlands onderzoek in een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?