Parotiszwelling

ICPC-2: D83; ICD-10: K11.1

Dr. Roy Lalisang

Begripsomschrijving

Parotiszwelling is een uni- of bilaterale zwelling van de glandula parotidea.

Hoewel de glandula parotidea uit een geheel bestaat, is het gebruikelijk te spreken van een oppervlakkige en een diepe kwab die respectievelijk lateraal en mediaal van de nervus facialis en zijn vertakkingen zijn gelegen.

Epidemiologische gegevens

Bof als oorzaak van parotiszwelling is een door vaccinatie (ingevoerd in 1987) verdwijnende ziekte: vanaf 1991 minder dan één per 1000 per jaar. Speekselstenen zijn in de huisartsenpraktijk bij één per 1000 patiënten per jaar de oorzaak.

De kans dat een speekselkliertumor maligne is, is omgekeerd evenredig met de grootte van de speekselklier waarin de tumor ontstaan is. Dat wil zeggen, dat 75% van de tumoren in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?