Parotiszwelling

ICPC-2: D83; ICD-10: K11.1

Begripsomschrijving

Parotiszwelling is een uni- of bilaterale zwelling van de glandula parotidea.

Hoewel de glandula parotidea uit een geheel bestaat, is het gebruikelijk te spreken van een oppervlakkige en een diepe kwab die respectievelijk lateraal en mediaal van de n.facialis en haar vertakkingen zijn gelegen.

Pathofysiologie

Parotitis kan berusten op een virale of bacteriële infectie. Bij parotitis epidemica (bof) zijn meestal beide glandulae parotideae betrokken. Acute bacteriële parotitis is een ascenderende infectie vanuit de mondholte. De ontsteking gaat gepaard met pijn en algemene ziekteverschijnselen; abcesvorming kan hierbij optreden. Chronische bacteriële parotitis tast vooral de sereuze acini aan met als gevolg een verminderde speekselproductie, waardoor

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?