Prealbumine

Doel

Bepaling van prealbumine werd gebruikt ter evaluatie van de eiwitvoedingsstatus.1 Naar huidige inzichten is prealbumine daar niet geschikt voor. Prealbumine kan een prognostische waarde hebben bij verschillende ziekten.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Prealbumine wordt bepaald met behulp van turbidimetrie of nefelometrie. Hierbij reageert een antistof met prealbumine tot een immuuncomplex; de mate van troebeling die ontstaat, is een maat voor de concentratie van prealbumine.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie.

Materiaalafname/fixatie

Afname van bloed middels venapunctie; scheiding van serum of plasma middels centrifugeren. Indien bepaling dezelfde dag plaatsvindt,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?