Proteïne C

Doel

Bepaling van een tekort aan proteïne C.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht, antistolling). Gegevens betreffende de stollingsanamnese van de patiënt waaruit aanleg voor trombo-embolische aandoeningen blijkt.

Beschrijving methoden

Het verdient de voorkeur, proteïne C te meten door de functionele activiteit te bepalen en alleen in geval deze verlaagd is, ook de eiwitconcentratie. Proteïne C is een enzym dat na een specifieke activator zijn actieve vorm krijgt (APC). Deze enzymatische activiteit kan door middel van een stollingstijd gemeten worden of door middel van splitsing van een chromogeen substraat.

Stollingstijd (aPTT-gebaseerde test). Aan verdund patiëntenplasma wordt

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?