Proteïne S

Doel

Bepaling van een tekort aan proteïne S.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Gegevens betreffende de stollingsanamnese van de patiënt waaruit aanleg voor trombo-embolische aandoeningen blijkt.

Beschrijving methoden

Bijna altijd wordt een immunologische techniek gebruikt voor het bepalen van proteïne S, meestal een ELISA- of een immunoturbidimetrische methode op basis van latex. Met deze technieken kan zowel totaal proteïne S als vrij proteïne S bepaald worden. Meer recent is een functionele vrije proteïne-S-bepaling beschikbaar gekomen die gebruikmaakt van de affiniteit van proteïne S voor het C4-bindend eiwit. In beperkte mate zijn bepalingen in gebruik die

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord