Ulcus cruris venosum

ICPC-2: S97; ICD-10: I83.0

Mr. dr. Ellen de Haas

Begripsomschrijving

Onder een ulcus cruris venosum verstaan we een defect in pathologisch veranderd weefsel aan het onderbeen op basis van chronisch veneuze insufficiëntie (CVI). CVI is een lang voortdurende afvloedstoornis van de venen van de extremiteiten door gebrekkige werking van de kleppen, met reflux en decompensatie van het veneuze systeem tot gevolg.

Epidemiologische gegevens

De prevalentie van het ulcus cruris venosum in de gehele populatie wordt geschat op 0,5-1%. Ongeveer 80-90% van alle beenulcera zijn van veneuze oorsprong. De incidentie van een veneus ulcus in de huisartsenpraktijk bedraagt 1 per 1000 patiëntjaren voor vrouwen en 0,3 per 1000 patiëntjaren voor mannen. Incidentie in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar is 8,3 voor vrouwen per

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?