Ulcus cruris venosum

ICPC-2: S97; ICD-10: I83.0

Begripsomschrijving

Onder een ulcus cruris venosum verstaan we een defect in pathologisch veranderd weefsel aan het onderbeen op basis van chronische veneuze insufficiëntie (CVI). CVI is een lang voortdurende afvloedstoornis van de venen van de extremiteiten door gebrekkige werking van de kleppen, met reflux en decompensatie van het veneuze systeem tot gevolg.

Pathofysiologie

Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) kan het gevolg zijn van falen van zowel de oppervlakkige (varicosis, tromboflebitis), de perforerende (klepinsufficiëntie) als de diepe venen (trombose). Dit leidt tot disfunctioneren van de veneuze kleppen en het gevolg is veneuze hypertensie. Dit geeft verwijding van de Vv. perforantes, waardoor reflux en hypertensie in het oppervlakkige systeem ontstaat. Door de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?