Varicosis

ICPC-2: K95; ICD-10: I83

Dr. Arina ten Cate-Hoek, prof. dr. Hugo ten Cate

Begripsomschrijving

Varicosis is de aanwezigheid van varices (spataderen): uitgezette en veelal gekronkelde venen met insufficiënte kleppen en een retrograde bloedstroom. Varices komen meestal voor in de onderste extremiteit, in het gebied van de v. saphena magna en de v. saphena parva. Varices van de benen kunnen worden onderscheiden in primaire (‘aangeboren’, 80-90% van de gevallen) en secundaire varices als gevolg van een andere aandoening, zoals diepveneuze trombose, die ook onopgemerkt kan zijn verlopen. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en besenreiservarices.

Epidemiologische gegevens

Varicosis komt bij vrouwen twee- tot driemaal zo vaak voor als bij mannen. In de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?