Varicosis

ICPC-2: K95; ICD-10: I83

Begripsomschrijving

Varicosis is de aanwezigheid van varices (spataderen): uitgezette en meestal gekronkelde venen met insufficiënte kleppen en een retrograde bloedstroom. Varices komen meestal voor in de onderste extremiteit, in het gebied van de V. saphena magna en de V. saphena parva. Varices van de benen kunnen worden onderscheiden in primaire (‘aangeboren’, 80-90% van de gevallen) en secundaire varices als gevolg van een andere aandoening, zoals diepe veneuze trombose, die ook onopgemerkt kan zijn verlopen. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en Besenreiser-varices.

Pathofysiologie

Normaliter stroomt 90% van het veneuze bloed in de benen terug naar het hart via het diepveneuze systeem en 10% via het oppervlakkige veneuze

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?