Alanineaminotransferase (ALAT)

Doel

■ differentiële diagnostiek van leverziekten

■ controle op beloop en behandeling van aandoeningen van de lever

■ controle van de leverfunctie tijdens gebruik/blootstelling van bepaalde geneesmiddelen of toxische stoffen

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Analysemethoden

Bij de aanbevolen NVKC-, ECCLS- en IFCC-methoden katalyseert ALAT, na verzadiging met pyridoxal 5’-fosfaat, de overdracht van de aminogroep van alanine naar 2-oxoglutaraat in een Tris-buffer bij een temperatuur van 37 °C.1 Het gevormde pyruvaat wordt daarna gereduceerd door lactaatdehydrogenase. Hierbij wordt NADH tot NAD+ geoxideerd. De optredende extinctieafname (bij 340

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?