Chloride

Doel

De toepassing van de chloride (Cl-) bepaling ligt in de detectie en follow-up van hyper- en hypochloremie en in het bepalen van de anion gap in het geval van een metabole acidose.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Chloride wordt in de meeste gevallen gemeten via een ionselectieve elektrode (ISE). Hetzij via een directe ISE (beschikbaar op zogenaamde bloedgasanalysers) of via een indirecte ISE (beschikbaar op de meeste chemie-analysers) waarbij het monster eerst verdund wordt.

Chloride werd vroeger gemeten via een colorimetrische methode, spectrofotometrisch of coulometrisch.1

Belasting voor de patiënt

Venapunctie, zweettest, urineportie, vierentwintiguursurine,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?