Chloride

Doel

De toepassing van de chloride (Cl-)bepaling ligt in de detectie en follow-up van hyper- en hypochloremie en in het bepalen van de anion gap in het geval van een metabole acidose.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Chloride kan spectrofotometrisch of middels ionselectieve elektroden gemeten worden.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie, zweetproef, urineportie of 24 uursurine.

Voorbereiding patiënt

Geen specifieke voorbereiding; afname kan op elk moment van de dag plaatsvinden.

Materiaalafname/fixatie

Afname van bloed middels venapunctie; scheiding van serum of plasma middels centrifugeren. Vindt de bepaling niet op dezelfde dag plaats, dan dient het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord