Bloedgassen

Zuur-base-evenwicht

Doel

Het in beeld brengen van de gasuitwisseling en de zuur-basestatus van de patiënt middels het bepalen van de bloedgasparameters. Afhankelijk van het type analyser kunnen veelal de volgende bepalingen worden gemeten of berekend, pH, pO2, pCO2, HCO3-, BE, O2-sat, SaO2, FO2Hb, COHb, MetHb en SulfHb, Na+, K+, iCa2+, Cl-, anion gap, glucose en lactaat.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek.

Beschrijving methoden

Bloedgasanalysers meten met behulp van elektroden de zuurgraad (pH), de koolzuurspanning (pCO2) en zuurstofspanning (pO2) en berekenen hieruit de bicarbonaatconcentratie (HCO3-) en base-excess (BE). De BE is een maat voor de hoeveelheid base of zuur die nodig is voor het titreren van de pH naar 7,40 bij een pCO2

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?