Cryoglobulinen

Doel

Diagnostiek bij verdenking op cryoglobulinemie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht, klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Voor het aantonen van cryoglobulinen,1-4 dat wil zeggen immunoglobulinen die bij koude precipiteren, is het preanalytisch proces kritisch. Alle stappen van bloedafname tot en met scheiding van het serum dienen bij 37 oC plaats te vinden om te voorkomen dat de cryoglobulinen al precipiteren voordat het serum gescheiden wordt van de cellen en dientengevolge in de celfractie terechtkomen. Aanwezigheid van cryoglobulinen wordt vastgesteld door twee serumbuizen gedurende ten minste 72 uur bij 4 oC te plaatsen. Type I-cryoglobulinen kunnen reeds binnen 24 uur

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?