Dorst en polyurie

ICPC-2: T01;U02; ICD-10: R63.1;R35

Prof. dr. Piet ter Wee

Begripsomschrijving

Van polyurie wordt meestal gesproken bij een urineproductie > 3 L/24 uur.

Epidemiologische gegevens

Een derde van de patiënten die zich met overmatige dorst bij de huisarts presenteren, blijkt diabetes mellitus te hebben. Bij minder dan 5% blijkt er een andere somatische diagnose te bestaan. Bij de resterende patiënten blijft de diagnose onbekend of blijkt sprake van een psychogene polydipsie.

Pathofysiologie

Bij polyurie kan er een stoornis in de waterhuishouding (waterdiurese) zijn of een stoornis in de terugresorptie van osmotisch actieve stoffen in de nier (osmotische diurese).

Stoornissen in de waterhuishouding worden gekenmerkt door verdunde urine (met een relatief lage osmolaliteit) en door veranderingen in de plasmaosmolaliteit:

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?