Extra-uteriene graviditeit

ICPC-2: W80; ICD-10: O00

Prof. dr. Joop Laven

Begripsomschrijving

Extra-uteriene graviditeit (EUG, ectopische zwangerschap) is een zwangerschap waarbij de nidatie buiten het endometrium van de baarmoeder plaatsvindt. De lokalisatie van een EUG is vrijwel altijd de tuba (99%), andere mogelijkheden zijn het ovarium, cavum Douglasi, darm, omentum, lever, milt en (zelden) intraligamentair, de pars interstitialis tubae of in het cervicaalkanaal. Bij het gelijktijdig bestaan van een intra- en een extra-uteriene zwangerschap spreekt men van een heterotope graviditeit (1 : 15 000 zwangerschappen).

Locaties van een extra-uteriene graviditeit.

Epidemiologische gegevens

De incidentie van EUG in Nederland bedraagt 10,4 : 1000 levendgeborenen, wat neerkomt op circa 2000 EUG’s per jaar. De incidentie is de afgelopen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?