Ovariumcarcinoom

ICPC-2: X77; ICD-10: C56

Begripsomschrijving

Een ovariumcarcinoom is een maligne tumor uitgaande van het ovarium. Tachtig procent van de ovariumtumoren zijn epitheliaal van oorsprong, zij ontstaan uit het coeloomepitheel, waaruit het kapsel van het ovarium, maar ook de tuba en het peritoneum zijn opgebouwd. Het tubacarcinoom en het extra-ovariële carcinoom van het peritoneum gedragen zich daarom hetzelfde als het ovariumcarcinoom en worden op dezelfde manier behandeld. De kiemcel tumoren, zoals bijvoorbeeld het dysgerminoom en het immatuur teratoom, treden op een veel jongere leeftijd op, meestal rond de 20 jaar. De stromaceltumoren ontstaan uit het stroma van het ovarium. Zij kunnen zowel op jonge als oudere leeftijd ontstaan. De diagnose ovariumcarcinoom kan alleen door histologisch onderzoek worden

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?