Ovariumcarcinoom

ICPC-2: X77; ICD-10: C56

Dr. Roy Lalisang

Begripsomschrijving

Een ovariumcarcinoom is een maligne tumor uitgaande van het ovarium. Van de ovariumtumoren is 80% epitheliaal van oorsprong. Zij ontstaan uit het coeloomepitheel, waaruit het kapsel van het ovarium, maar ook de tuba en het peritoneum zijn opgebouwd. Het tubacarcinoom en het extraovariële carcinoom van het peritoneum gedragen zich daarom hetzelfde als het ovariumcarcinoom en worden op dezelfde manier behandeld. De stromaceltumoren ontstaan uit het stroma van het ovarium. Zij kunnen zowel op jonge als oudere leeftijd ontstaan. De diagnose ovariumcarcinoom kan alleen door patholoog-anatomisch onderzoek (histologisch en vaak ook cytologisch) worden gesteld. De stadiumindeling wordt gedaan volgens de richtlijnen van de FIGO (Fédération

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?