Pelvic inflammatory disease

ICPC-2: X74; ICD-10: N70

Drs. Carla Groenestein-Sondaal, prof. dr. Joop Laven

Begripsomschrijving

Pelvic inflammatory disease (PID) is een ontsteking in het kleine bekken ten gevolge van een opstijgende infectie vanuit de vagina en de cervix naar het endometrium, de tubae en aangrenzende structuren (parametria, peritoneum).

Epidemiologische gegevens

De incidentie bedraagt ongeveer twee per 1000 vrouwelijke patiënten per jaar. De incidentie van PID is sterk gerelateerd aan de ‘lokale’ incidentie van soa, etniciteit en aan de leeftijdsgroep 15-44 jaar.

Pathofysiologie

Uit onderzoek in de tweede lijn blijkt in de meerderheid der gevallen (60%) van PID een seksueel overdraagbaar micro-organisme aantoonbaar: 50% Chlamydia trachomatis en 10% Neisseria gonorrhoeae. 25% is geassocieerd met bacteriële

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?