Galsteenlijden

ICPC-2: D98; ICD-10: K80

Begripsomschrijving

Galstenen ontstaan door neerslag en aangroei van galbestanddelen. Er kan een onderverdeling worden gemaakt in cholesterolstenen (voor meer dan 50% bestaande uit cholesterol), gemengde stenen (20-50% cholesterol) en pigmentstenen (hoofdzakelijk bilirubinebevattende stenen, minder dan 20% cholesterol).1

Pathofysiologie

Galstenen ontstaan als het oplosbaarheidsproduct van galbestanddelen die steenvorming bevorderen (bijvoorbeeld cholesterol) en galbestanddelen die steenvorming remmen (bijvoorbeeld galzouten en fosfolipiden) wordt overschreden (lithogene galsamenstelling) of wanneer er een disbalans is ontstaan tussen nucleatiebevorderende en -remmende factoren. Een vertraagde lediging van de galblaas kan ook cholesterolsteenvorming bevorderen (sludge-vorming).

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord