Galsteenlijden

ICPC-2: D98; ICD-10: K80

Dr. Ger Koek

Begripsomschrijving

Galstenen ontstaan door neerslag en aangroei van galbestanddelen. Er kan een onderverdeling worden gemaakt in cholesterolstenen (voor meer dan 50% bestaande uit cholesterol), gemengde stenen (20-50% cholesterol) en pigmentstenen (hoofdzakelijk bilirubine bevattende stenen, minder dan 20% cholesterol).

Anatomie van de galwegen.

Epidemiologische gegevens

Ten minste 10% van de volwassenen heeft galstenen. Cholesterolstenen of gemengde stenen vormen meer dan 80% van de galstenen. De meeste patiënten (80%) hebben geen symptomen. Van deze patiënten met galstenen maar zonder symptomen krijgt slechts 10% binnen vijf jaar alsnog symptomen; na 20 jaar blijken zich bij 20% symptomen te hebben ontwikkeld.

In Nederland worden jaarlijks 20 000 patiënten met

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?