Icterus

ICPC-2: D13; ICD-10: R17

Dr. Ger Koek

Begripsomschrijving

Icterus, oftewel geelzucht, is een gele verkleuring van de oogsclerae en de huid ten gevolge van een verhoogde plasmaspiegel van bilirubine. Het is een symptoom veroorzaakt door onvoldoende klaring van bilirubine waardoor hyperbilirubinemie ontstaat.

Icterus bij pasgeborenen wordt apart beschreven bij Icterus neonatorum.

Epidemiologische gegevens

De totale incidentie van leveraandoeningen in de huisartsenpraktijk is circa één per 1000 patiënten per jaar. De prevalentie is in Nederland in de huisartsenpraktijk twee tot drie per 1000 patiënten. Het syndroom van Gilbert, een onschuldige aandoening die met icterus gepaard gaat, komt bij 2-7% van de bevolking voor en meer bij mannen dan bij vrouwen (ratio 2-7 : 1). Bij zwangeren komt, in het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?