Pancreatitis

ICPC-2: D99; ICD-10: K85;K86

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Pancreatitis is een ontsteking van de pancreas. Van acute pancreatitis kunnen twee vormen worden onderscheiden, namelijk acute interstitiële (in het algemeen licht en zelflimiterend) en acute necrotiserende pancreatitis (ernstige vorm; de mate van necrose correleert met de ernst van de aanval en de systemische manifestaties). Om de ernst van een acute pancreatitis te voorspellen zijn er classificatiesystemen zoals de APACHE II-score, de Glasgowscore of de Ransoncriteria met beperkte accuratesse. In algemene zin zijn toename van inflammatie (CRP), klinisch deraillement (uitblijvende urineproductie met toename van vochtbehoefte vanwege sekwestratie van vocht rondom pancreas of in de darmen) en koorts belangrijke aanwijzingen voor een klinisch

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?