Hepatomegalie

ICPC-2: D23; ICD-10: R16.0

Begripsomschrijving

Hepatomegalie is een vergroting van de lever en wordt in de praktijk overwogen als de lever in de medioclaviculairlijn of mediaal meer dan 5 cm (3 vingers) onder de ribbenboog of processus xyphoïdeus palpabel is.1

In deze tekst wordt het vaststellen van hepatomegalie niet als primair eindpunt beschouwd, maar wordt het vermoeden van hepatomegalie in het kader van klinische aanwijzingen voor leveraandoeningen beoordeeld. Deze tekst beperkt zich tot volwassenen.

Pathofysiologie

De leverrand is gewoonlijk palpabel bij gezonde personen bij diepe inspiratie, de leverrand verschuift dan 1-3 cm naar beneden. De afstand tussen boven- en ondergrens (leverspan) bij percussie is gewoonlijk 12-15 cm.2

Hepatomegalie is echter geen betrouwbaar teken van leverziekte vanwege

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?