Hepatomegalie

ICPC-2: D96; ICD-10: R16.0

Dr. Ger Koek

Begripsomschrijving

Van hepatomegalie, oftewel een vergroting van de lever, spreekt men als de leverspan in de medioclaviculaire lijn meer dan 12 cm percutoir is. In deze tekst wordt het vaststellen van hepatomegalie niet als primair eindpunt beschouwd, maar wordt het vermoeden van hepatomegalie in het kader van klinische aanwijzingen voor leveraandoeningen beoordeeld. Deze tekst beperkt zich tot volwassenen.

Epidemiologische gegevens

Bij een palpabele lever is de positieve likelihood ratio op hepatomegalie 2.5. De kans op een leveraandoening bij een palpabele lever bedraagt 63%.

Pathofysiologie

Bij gezonde personen is de leverrand gewoonlijk palpabel tijdens diepe inspiratie: de leverrand verschuift dan 1-3 cm naar caudaal. De afstand tussen boven- en ondergrens (leverspan) bij

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?