Levercirrose

ICPC-2: D97; ICD-10: K74

Dr. Ger Koek

Begripsomschrijving

Levercirrose is een ernstige verlittekening van de lever door chronische inflammatie. Het is een veelal langzaam progressieve aandoening met hepatocellulaire necrose en reactieve regeneratie en verlittekening (fibrose). Levercirrose kan leiden tot verminderde leverfunctie. Ongecompliceerde cirrose kan zich ontwikkelen tot gecompliceerde cirrose met portale hypertensie. De meest voorkomende complicaties van portale hypertensie zijn varicesbloedingen, encefalopathie, ascitesvorming met als gevolg water- en zoutretentie en kans op het ontwikkelen van nierfalen leidend tot een hepatorenaal syndroom.

Epidemiologische gegevens

Chronisch alcoholgebruik is in westerse landen de meest voorkomende oorzaak van levercirrose. De 5-jaarsoverleving bedraagt circa 60%.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?