Heuppijn/Mank lopen bij kinderen

ICPC-2: L13;L29; ICD-10: R26

Begripsomschrijving

Heuppijn is pijn gelokaliseerd in het gebied van het heupgewricht. Het heupgewricht wordt gevormd door het acetabulum en het caput femoris. Kinderen kunnen de precieze plek van de pijn vaak moeilijk aangeven. Jonge kinderen klagen niet over pijn, maar lopen mank of weigeren te lopen: ook oudere kinderen kunnen mank lopen zonder over pijn te klagen.

Pathofysiologie

Heuppijn kan worden veroorzaakt door aandoeningen in heupgewricht, wervelkolom, bekken en extremiteiten. De bespreking van dysplastische heupontwikkeling valt buiten dit bestek.

Aangezien de heup embryologisch gezien afkomstig is van de segmenten L2 en L3, kan een heupaandoening ook elders in de met deze segmenten samenhangende structuren pijn veroorzaken, zoals aan de bovenzijde van dij en liezen,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?