Heuppijn/Mank lopen bij kinderen

ICPC-2: L13;L29; ICD-10: R26

Dr. René ten Broeke

Begripsomschrijving

Heuppijn is pijn gelokaliseerd in het gebied van het heupgewricht. Het heupgewricht wordt gevormd door het acetabulum en het caput femoris. Kinderen kunnen de precieze plek van de pijn vaak moeilijk aangeven. Jonge kinderen klagen niet over pijn, maar lopen mank of weigeren te lopen. Ook oudere kinderen kunnen mank lopen zonder over pijn te klagen.

Epidemiologische gegevens

De incidentie van acute niet-traumatische heupklachten in Nederland is 148 per 100 000 kinderen (0-14 jaar) per jaar, met mank lopen als presenterende klacht bij een vijfde van de kinderen. In de helft van de gevallen worden de heupklachten veroorzaakt door acute voorbijgaande synoviitis van het heupgewricht (coxitis fugax). Dit is een zelfbeperkende aandoening met onbekende

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?