Moleculaire classificatie van hematologische maligniteiten

Doel

Onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van bepaalde moleculaire markers (chromosoomafwijkingen) bij patiënten met de diagnose hematologische maligniteit, teneinde tot een betere classificatie van het type hematologische maligniteit te komen.

Benodigde klinische informatie

Op het aanvraagformulier dient de standaardinformatie (identificatie, geboortedatum, geslacht) te zijn ingevuld. Daarnaast is vermelding van de klinische verdenking essentieel en is vermelding van cyto/histomorfologische gegevens en immunofenotype zeer gewenst.

Beschrijving methoden

Chromosoomafwijkingen kunnen met verschillende moleculaire technieken worden aangetoond, waaronder fluorescentie-in-situhybridisatie (FISH), (RT-)PCR-analyse, en in beperkte mate southernblotanalyse.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord